Comienzo s.r.o. | bezpečnostní činnost, stavební činnost, střelecké kurzy a akce

Střelecké kurzy a akce

Nabízíme střelecké kurzy, pořádáme střelecké akce a soutěže pro firmy i organizace.

 

Střelecké kurzy a akce č.1
Střelecké kurzy a akce č.2
Střelecké kurzy a akce č.3
Michael Strýc (instruktor střelby)
Štěpán Mirtl (instruktor střelby)

Instruktoři

Na střeleckých akcích i kurzech obranné střelby budete pod dohledem instruktorů: Michaela Strýce, Štěpána Mirtla, kteří mají bohaté zkušenosti s ovládáním střelných zbraní. Svoje zkušenosti a dovednosti získali nejen při svém působení v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, ale i při samostatném rozvoji na střeleckých kurzech, mnohaletém tréninku, soutěžích praktické dynamické střelby IPSC a též při výkonu bezpečnostní činnosti.

 

Kurzy obranné střelby

Tyto kurzy jsou určeny pro držitele zbrojních průkazů, kteří si zakoupili či hodlají zakoupit střelnou zbraň, a kteří ji chtějí umět prakticky, bezpečně a legálně použít v případě ohrožení zdraví či života.

Samotným získáním zbrojního průkazu a zakoupením zbraně získáte určitý pocit bezpečí, ale v případě napadení si možná ani nevzpomenete, že u sebe zbraň máte. Jestliže nevíte jak se chovat v nebezpečných situacích a nosíte střelnou zbraň s jejímž ovládáním nemáte velké zkušenosti, můžete se při manipulaci se zbraní sami zranit, nebo dokonce může být vaše zbraň použita útočníkem proti vám. Strach a stres ze vzniklé situace vás mohou vést k unáhlenému a neoprávněnému použití zbraně, případně k ohrožení nevinných osob. Chcete-li se vážně zabývat myšlenkou obrany pomocí střelné zbraně, měl by pro vás být pravidelný trénink se zbraní samozřejmostí.

"Jestliže svoji střelnou zbraň nedokážete skutečně dobře ovládat, je pak daleko nebezpečnější vám než vašemu protivníkovi!"

Ale jak by měl takový trénink vypadat? Rozdíl mezi střelbou na střelnici a při napadení je značný. Na střelnici máte dostatek času zaujmout střelecký postoj, v klidu zamířit a při správném dýchání stisknout spoušť. Při napadení na ulici však nikoliv. K napadení dochází v těsné blízkosti a jeho průběh je velice rychlý. Často k němu dochází za tmy nebo špatné viditelnosti, čímž je rozpoznání útoku značně stíženo. Útočník po vás střílí a pohybuje se. Zatím co se krčíte, abyste se vyhnul jeho střelám, snažíte se jej spatřit, vytáhnout svoji zbraň a opětovat střelbu. Vaše nohy při tom mohou klouzat po náledí, nebo po zakopnutí o obrubník padáte na zem. Jste zaskočen vzniklou situací a máte strach o svůj život. Můžete být zraněn a začít krvácet. Srdce vám buší a ruce se třesou. Vaše schopnosti rozlišovat čas, barvy a vzdálenost se snižují. Bezmyšlenkovitě se vracíte k tomu, co jste si v předchozím tréninku osvojili. Pokud jste necvičili v reálných podmínkách, může vás to stát život!

Základem vhodného tréninku obranné střelby by měl být především soustavný nácvik střeleckých dovedností, který vede k jejich správnému provádění a zautomatizování. Znalost správného jednání a postupů před vznikem, v průběhu nebezpečné situace a po jejím skončení. A dále pak řešení modelových obranných situací, které se co nejvěrněji přibližují podmínkám při napadení. Na tomto základě je pak možné předpokládat, že v případě ohrožení budete schopni nebezpečnou situaci reálně zhodnotit, zaměřit se na její řešení, potlačit strach a v případě nutnosti efektivně použít střelnou zbraň k obraně sebe a svých blízkých.

"Na ulici přežívají pouze připravení!"


Náš systém výuky obranné střelby je rozdělen do několika kurzů. Všechny jsou koncipovány pro nejrozšířenější zbraň na obranu – pistoli nebo revolver. Po každém kurzu následuje střelecký test s vyhodnocením, který vám "ukáže" jak na tom jste.

 

 

Základní kurz (bezpečná manipulace se zbraní, nabíjení / vybíjení, vypouštění kohoutu, základní střelecké dovednosti, mířená střelba, tasení zbraně ze skrytého nošení, opakovaný výstřel, přebíjení zásobníků, odstraňování závad...)

 

Pokračovací kurz (různé střelecké polohy, střelba na více cílů, v různých vzdálenostech, střelba zpoza krytu, za / po pohybu, střelba jednou rukou silnou / slabou...)

 

Po absolvování kurzů HANDGUN 1 a 2 se můžete příhlásit na níže uvedené kurzy, které jsou tématicky zaměřeny. V nich si zopakujete a prohloubíte bezpečnou manipulaci se zbraní a střelecké dovednosti. Dozvíte se určitá specifika daného zaměření, jak předcházet vzniku nebezpečných situací, jak na ně reagovat a jak se účinně bránit v rámci zákonných podmínek. Vše si vyzkoušíte v modelových obranných situacích.

 

 

Kurz zaměřený na obranu na ulici

 

Kurz zaměřený na obranu domova

 

Kurz zaměřený na obranu v autě

 

Kurz zaměřený na obranu za snížené viditelnosti

 

 

Kurz zaměřený na poskytování první pomoci sobě i jiným a obrany v případě zranění

   

Termíny kurzů a další informace najdete na našem Facebooku (klikněte na logo).

 

      

© Všechna práva vyhrazena Comienzo s.r.o. - Bezpečnostní činnost, stavební činnost, střelecké kurzy a akce

realizace bezpečných webových stránek